Teoria cyberprawa | Cyberlaw theory

CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA: REWOLUCJA CYFROWA

Podczas World Economic Forum zorganizowanym w 2016 roku w Davos, oficjalnie ogłoszono początek Czwartej Rewolucji Przemysłowej, która utożsamiana jest również z Rewolucją Cyfrową.

Patrząc wstecz musimy cofnąć się do wieku XVII (około 1789 roku), kiedy to rozpoczęła się Pierwsza Rewolucja Cyfrowa. Charakteryzowała się użyciem wody i pary do procesów produkcji.

A.jpg

Około roku 1870 rozpoczęła się Druga Rewolucja Przemysłowa, która związana była z użyciem energii elektrycznej w procesach produkcji. Czytaj dalej „CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA: REWOLUCJA CYFROWA”