(CYBER)PRAWNIK | CYBERLAWYER

Zdjęcie - Cyber

Drodzy Czytelnicy,

Serdecznie Państwa witam na moim blogu Cyberlaw by Judyta, na którym poruszam wszelkie tematy związane zarówno prawem, jak i z nowymi technologiami.

Jestem adwokatką i podróżniczką. Od ponad 10 lat zajmuję się nowymi technologiami w mojej pracy zawodowej, jak i w pracy naukowej.

Prowadzę kancelarię adwokacką EPOQUE Kancelaria Adwokacka (info@kancelariaepoque.pl). Specjalizuję się w prawie nowych technologii i prawie własności intelektualnej oraz prawie karnym, w szczególności w obszarze cyberprzestępczości.

Świadczę również usługi prawne zdalnie oraz w językach obcych.

MOJE SPECJALIZACJE

Wśród spraw, którymi się zajmuję na co dzień znajduję się sprawy z zakresu:

 • PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII – obsługa prawna przedsiębiorców z branży technologicznej i innowacyjnej, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, w tym regulaminów, umów, polityk oraz opinii; opiniowanie i sporządzanie niezbędnej dokumentacji dla prowadzących działalność na rynku kryptowalut;
 • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – prawo autorskie, rejestracja znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Polsce (EUIPO, WIPO), sporządzanie umów o przeniesienie praw i licencji, audyt i sporządzanie niezbędnej dokumentacji, w tym regulaminów, upoważnień, umów, polityk.
 • PRAWO KARNE (GŁÓWNIE W OBSZARZE CYBERPRZESTĘPCZOŚCI) – reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w charakterze obrońcy podejrzanego/oskarżonego, podejrzanego/obwinionego i skazanego  oraz w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego; sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń;

KLIENCI

Wśród moich najczęstszych klientów znajdują się:

 • właściciele sklepów, portali, serwisów internetowych;
 • inwestujący w kryptowaluty i planujący działalność w obszarze krypto-;
 • freelancerze, w tym specjaliści z branży IT (programiści, eksperci ds. bezpieczeństwa);
 • osoby grające w gry komputerowe i firmy produkujące gry komputerowe;
 • startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z branży technologicznej;
 • naukowcy pracujący nad projektami naukowymi w obszarze informatyki;
 • fotografowie, graficy, dziennikarze, pisarze, aktorzy;

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ponadto, występuję podczas organizowanych w kraju i za granicą konferencji naukowych, seminariów i innych wydarzeń naukowych.

Biorę udział w wydarzeniach mających na celu edukację społeczeństwa i podnoszenie świadomości prawnej. Chętnie angażuję się w różnorakie ciekawe projekty i incjatywy związane z moją pracą lub zainteresowaniami.

KONTAKT 

W sprawach dotyczących nawiązania ewentualnej współpracy proszę o kontakt mailowy pod następującym adresem: judyta.kasperkiewicz@adwokatura.pl lub poprzez formularz w zakładce „Kontakt”.

W sprawach udzielenia porady prawnej zapraszam na stronę mojej kancelarii EPOQUE Kancelaria Adwokacka (www.kancelariaepoque.pl) lub bezpośrednio poprzez adres email: info@kancelariaepoque.pl

Lista moich publikacji naukowych:

 1. Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości, Przestępczość teleinformatyczna 2018, pod red. J. Kosiński, Szczytno 2017, ISBN:978-83-7462-582-3.
 2. Ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstw przed cyberatakami na przykładzie rozwiązań przyjętych w Stanach Zjednoczonych, Palestra, Pismo Adwokatury 1-2/2017, ISSN: 0031-0344.
 3. Procedura Notice and Takedown a bezprawne udostępnienie plików multimedialnych. Odpowiedzialność hostingodawcy, Przestępczość przeciwko prawom własności intelektualnej, W. Dudek, M. Słobosz, Kraków, ISBN: 978-83-945497-0-1.
 4. Zakup kontrolowany metodą walki z anonimową siecią TOR, Współczesne Problemy Kryminalistyki, Tom. XIX, Warszawa 2015, ISSN: 1643-2207.
 5. Przestępstwa prania pieniędzy popełniane w cyberprzestrzeni, Przestępstwa finansowe. Wybrane zagadnienia, Texter (rozdział monografii), red. P. Chodnicka, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-7790-781-8.
 6. Ataki ATP w świetle regulacji prawnych, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, cybersecurity.org
 7. Przestępstwo oszustwa komputerowego w Polsce i w Wielkiej Brytanii, Monografia Prawa Porównawczego. Częśc druga. Common Law Society, University of Warsaw, Warszawa, wrzesień 2015.
 8. Bezzałogowe statki powietrzne (drony) I najnowsze projekty regulacji prawnych dotyczące ich wykorzystywania, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Rok XVI, Volume 14, Nr 1, 2015, Warszawa 2015, ISSN: 1644-0242.
 9. Przestępstwa zaliczkowe w ujęciu kryminalistycznym, Trybus M., Wilk T., Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy ścigania. Aspekty kryminalistyczne, materialnoprawne i procesowe, Rzeszów 2013, ISBN: 978-83-7338-940-3.
 10. Walor dowodowy czynności operacyjno-rozpoznawczych w kontekście podsłuchu operacyjnego, Wędrychowicz M., IV Dni Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego. Materiały z konferencji, Rzeszów 2010, ISBN: 978-83-931950-0-8.
 11. Bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy policji w kontekście użycia broni palnej, Ura E., Pieprzny S. Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej, Rzeszów 2010, ISBN: 978-83-81441-18-2.
 12. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku w świetle prawa do ochrony życia. Część pierwsza. Problematyka przerywania ciąży, Forum Nauk Prawnych, Katowice 2010.
 13. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku w świetle prawa do ochrony życia. Część pierwsza. Problematyka zabójstwa eutanatycznego, Forum Nauk Prawnych, Katowice 2010.