Czas popełnienia przestępstwa w Internecie: wpis internetowy w orzecznictwie SN

warszawa_9471

Ustalenie czasu popełnienia przestępstwa ma wpływ na prawidłowe wskazanie momentu, od którego liczy się przedawnienie karalności danego przestępstwa. W kontekście problematyki ustalenia czasu popełnienia przestępstwa należy oprzeć analizę przede wszystkim na art. 6 Kodeksu karnego, który stanowi, że:

§ 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.
§ 2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.

 

Sąd Najwyższy o czasie popełnienia przestępstwa w Internecie

Pomocne jest przede wszystkim postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2010 roku, ( I KZ 7/10), które najlepiej wyjaśnia, jak należy ustalać czas popełnienia przestępstwa w Internecie. Czytaj dalej Czas popełnienia przestępstwa w Internecie: wpis internetowy w orzecznictwie SN

Internet jako miejsce popełnienia przestępstwa; właściwość miejscowa

globalisation-3390877_1280

W związku z tym, że polską ustawę stosuje się do przestępstw, których miejsce popełnienia określono w ustawie i miejscowo właściwy do rozpoznania spraw jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwa, to kluczowym staje się ustalenie miejsca  popełnienia takiego przestępstwa. Jak prawidłowo ustalić miejsce popełnienia przestępstwa i jak tego dokonać w przypadku przestępstw popełnionych w Internecie?

Miejsce popełnienia przestępstwa

Podstawa prawna

Zgodnie z polskim prawem karnym, miejscem popełnienia przestępstwa jest miejsce, w którym:

  • sprawca działał,
  • sprawca zaniechał działania, do którego był zobowiązany,
  • skutek nastąpił,
  • skutek miał według zamiaru nastąpić (art. 6 Kodeksu karnego).

Ustalenie powyższego pozwala określić, jaką ustawę (wg zasady terytorialności z art. 5 Kodeksu karnego).

Kryteria pomocnicze w ustalaniu miejsca popełnienia przestępstwa i właściwości miejscowej

W przypadku, gdy nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa należy skorzystać z kryteriów pomocniczych z art. 32 kodeksu postępowania karnego, gdzie wskazuje się, że właściwym staje się sąd, w którego okręgu:

a) ujawniono przestępstwo, czyli miejsce, w którym Policja lub prokuratura poweźmie informację o przestępstwie,

b) ujęto oskarżonego, czyli miejsce jego zatrzymania lub ujęcia obywatelskiego,

3) oskarżony przed popełnieniem przestępstwa stale mieszkał lub czasowo przebywał, tj: każde miejsce, w którym oskarżony był z zamiarem pozostania na określony czas, a jego obecność nie miała charakteru okazyjnego.

– zależnie od tego, gdzie najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.

Wszczęcie postępowania przygotowawczego następuje z chwilą wydania formalnej decyzji o wszczęciu postępowania, bądź z chwilą dokonania pierwszej czynności w niezbędnym zakresie.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu według przepisów poprzedzających, sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Jak ustala się miejsce popełnienia przestępstwa, gdy sprawca dokonał czynu zabronionego w Internecie?

Szczególnie problematyczna staje się sytuacja, gdy pojawia się kolizja i należy ustalić miejsce popełnienia przestępstwa w celu określenia właściwości miejscowej organów, które mają prowadzić postępowanie w danej sprawie.

Transgraniczność Internetu również w tym kontekście stanowi problem. Czytaj dalej Internet jako miejsce popełnienia przestępstwa; właściwość miejscowa

DECLARATION OF INDEPENDENCE OF CYBERSPACE | DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI CYBERPRZESTRZENI: Perry Barlow

Poniżej tekst Deklaracji Niepodległości Cyberprzestrzeni, którego autorem jest amerykański poeta John Perry Barlow. Treść straciła trochę na aktualności, ale większość idei jest ciągle istotna dla użytkowników Internetu. Sam Barlow stwierdza, że Deklaracja powinna zostać sporządzona na nowo. Deklaracja zawiera wezwanie do utrzymania niezależności Internetu oraz sprzeciwia się jakimkolwiek formom cenzury.

Nagranie z odczytu Deklaracji przez Barlow’a : http://www.youtube.com/watch?v=3WS9DhSIWR0

DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI CYBERPRZESTRZENI

sporządzona przez John Perry Barlow

Rządy Świata Przemysłowego, giganci ze złota i stali, przychodzę do was z Cyberprzestrzeni, nowego domu dla umysłu. W imieniu przyszłości proszę was o pozostawienie nas w spokoju. Nie jesteście mile widziany wśród nas. Nie działa wasza władza w miejscach, gdzie my się gromadzimy. 

Nie mamy wybranego rządu, ani nie jest prawdopodobnym, żebyśmy kiedykolwiek go utworzyli, więc kieruję do was, którzy nie macie większej władzy niż sama wolność, Oświadczam, że globalna przestrzeń społeczna, którą budujemy, jest naturalnie niezależna od tyranii, którą chcecie nam narzucić. Nie macie moralnego przyzwolenia, aby rządzić nami, ani też nie posiadacie żadnych metod egzekwowania ani powodów dla których rzeczywiście moglibyście się nas obawiać.

Rządy uzyskują swoje prawo sprawowania władzy za zgodą tych, którymi rządzą. Nie prosiliście ani nie otrzymaliście naszej zgody. Nie zaprosiliśmy was. Nie znacie nas, ani nie znacie naszego świata. Cyberprzestrzeń nie leży w obrębie waszych granic. Nie myślcie, że możecie zbudować je, tak jakby był to projekt budowy na użytek publiczny. Nie możecie. Stanowimy  twór naturalny i rozwijamy się poprzez nasze wspólne działania.

Nie wzięliście udziału w naszej wspaniałej dyskusji, ani nie stworzyliście bogactwa naszych rynków. Nie znacie naszej kultury, naszej etyki, czy niepisanych kodeksów, które już wprowadzają w naszych społeczeństwach większy porządek, niż można było uzyskać dzięki jakimkolwiek regulacjom.

Twierdzicie, że przez nas macie problemy, które musicie rozwiązać. Używacie tego twierdzenia jako pretekstu do inwazji na nas. Wiele z tych problemów nie istnieje. Tam gdzie są prawdziwe konflikty, gdzie są zło, zidentyfikujemy je i skierujemy na nie nasze działania.. Tworzymy naszą własną umowę społeczną. Ten sposób zarządzania zgodny jest z warunkami naszego świata, a nie waszego. Nasz świat jest inny.

Cyberprzestrzeń składa się z transakcji, relacji i myśli, przypominających wzburzoną falę w sieci naszej komunikacji. Nasz świat jest wszędzie i nigdzie, ale nie znajduje się tam, gdzie znajdują się ludzkie ciała.

Tworzymy świat, do którego każdy może wejść bez względu na przywileje lub uprzedzenia przypisane ze względu na rasę, siłę gospodarczą, siłę wojskową lub miejsce urodzenia.

Tworzymy świat, w którym każdy, gdziekolwiek, może wyrazić swoje przekonania, niezależnie od tego, jak indywidualne są, bez obawy, że zostanie zmuszony do milczenia lub uległości.

Wasze definicje pojęć prawnych dotyczące własności, wyrażenia, tożsamości, ruchów i kontekstu nie dotyczą nas. Wszystko oparte są na sprawie i tu nie ma sprawy.

Nasza tożsamość nie jest związana z ciałem, więc w przeciwieństwie do was nie możemy wyegzekwować porządku przez zastosowanie przymusu fizycznego. Wierzymy, że z etyką, oświeconym interesem i wspólnotą powstanie nasz zarząd. Nasze tożsamości mogą być rozpowszechniane w wielu jurysdykcjach. Jedyne prawo, które powszechnie uznawało nasze społeczeństwo to Złota Reguła. Mamy nadzieję, że na tej podstawie będziemy mogli zbudować nasze konkretne rozwiązania. Ale nie możemy zaakceptować rozwiązań, które próbujecie nam narzucić.

W Stanach Zjednoczonych stworzyliście dziś ustawę, ustawę o reformie telekomunikacyjnej, która odrzuca waszą własną Konstytucję i obraża marzenia Jeffersona, Washingtona, Milla, Madisona, DeToqueville’a i Brandeis’a. Te sny muszą teraz narodzić się na nowo w nas.

Jesteście przerażeni własnymi dziećmi, ponieważ są tubylcami w świecie, w którym zawsze będziecie imigrantami. W związku z tym, że boicie się ich, powierzacie waszym władzom sprawowanie władzy rodzicielskiej, gdyż jesteście zbyt tchórzliwi, aby stawić czoła obowiązkom. W naszym świecie wszystkie uczucia i odznaki zachowań ludzkich, od zła aż po anielskość, stanowią całość, globalną rozmowę bitów. Nie możemy oddzielić powietrze, które dławią się uderzając w skrzydła.

W Chinach, Niemczech, Francji, Rosji, Singapurze, Włoszech i Stanach Zjednoczonych usiłujecie odeprzeć wirusa wolności, stawiając posterunki przy granicy cyberprzestrzeni. Mogą przez długi czas uniknąć zakażenia, ale nie będą działać w świecie, który wkrótce zostanie uwięziony w nośnikach.

Wasze coraz bardziej przestarzałe branże informacyjne ucierpiałyby przez propozycję nowych regulacji w Ameryce i gdziekolwiek indziej. Te prawa dawałyby pomysł, aby stać się innym produktem przemysłowym, nie bardziej szlachetnym od żelaza. W naszym świecie, niezależnie od tego co umysł ludzki stworzy, mogą być powielane i rozpowszechniane nieskończenie bez żadnych kosztów. Globalne szerzenie myśli nie wymaga już wsparcia waszych fabryk.

Te coraz bardziej wrogie i kolonialne wprowadza nas w taką samą sytuację, jak ci poprzednicy miłośników wolności i samostanowienia, którzy musieli odrzucić sprawujących z daleka władzę, pozbawionych informacji i wiedzy. Musimy stwierdzić, że nasze wirtualne istoty są odporne na waszą suwerenność, nawet jeśli nadal wyrażamy zgodę na waszą władzę nad naszymi ciałami. Będziemy rozprzestrzeniać się po całej planecie, tak aby nikt nie mógł ująć naszych myśli.

Tworzymy cywilizację Umysłu w Cyberprzestrzeni. Niech ten nasz świat będzie bardziej ludzki i sprawiedliwy niż świat, który stworzyły wcześniej wasze rządy.

Davos, Szwajcaria

8 luty 1996 roku

Czytaj dalej DECLARATION OF INDEPENDENCE OF CYBERSPACE | DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI CYBERPRZESTRZENI: Perry Barlow

CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA: REWOLUCJA CYFROWA

Podczas World Economic Forum zorganizowanym w 2016 roku w Davos, oficjalnie ogłoszono początek Czwartej Rewolucji Przemysłowej, która utożsamiana jest również z Rewolucją Cyfrową.

Patrząc wstecz musimy cofnąć się do wieku XVII (około 1789 roku), kiedy to rozpoczęła się Pierwsza Rewolucja Cyfrowa. Charakteryzowała się użyciem wody i pary do procesów produkcji.

A.jpg

Około roku 1870 rozpoczęła się Druga Rewolucja Przemysłowa, która związana była z użyciem energii elektrycznej w procesach produkcji. Czytaj dalej CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA: REWOLUCJA CYFROWA

PROTOTYP WSPÓŁCZESNEGO KOMPUTERA: Maszyna Charlesa Babbage’a

IMG_5515

Przedstawiam Państwu dzisiaj wpis o jednym z prototypów komputera. Trudno uchwycić we właściwe ramy historię rozwoju wynalazku komputera, gdyż bez wielu wcześniejszych wynalazków nie byłoby możliwe skonstruowanie komputera, jaki znamy dzisiaj.

Ale pierwszych odpowiedników tej maszyny można doszukiwać się w mechanizmie z Antykithiry, która dopiero na początku XIX stulecia została odkryta w Grecji, a stanowi pomysł starożytnych Greków. Pozwala przypuszczać, że starożytne społeczeństwa były znacznie bardziej zaawansowane w wiedzy technicznej niż to było zakładane.

Następnie wśród tych pośrednich wynalazków mających wpływ na Rewolucję Cyfrową, wskazać można na niezrealizowane szkice Leonarda da Vinci, pomysły Blaise Pascala aż po projekt Charlesa Babbage’a. Ten ostatni naukowiec okazał się geniuszem, który wyprzedził czasy, w których przyszło mu żyć. Babbage nie był w stanie zrealizować swoich pomysłów i dopiero po jego śmierci powstała konstrukcja zaprojektowanej przez niego maszyny liczącej. Na zdjęciu powyżej znajduje się zrekonstruowana maszyna Babbage’a, którą można zobaczyć w Science Museum w Londynie (archiwum własne).

Maszyna Babbage’a stanowi maszynę do obliczeń. Projektant zamierzał obliczać i drukować matematyczne tabele, takie które byłyby bardziej dokładne ręcznie wykonane wersje przez wiktoriańskich inżynierów, naukowców czy nawigujących. Babbage nazwał ten projekt maszyna różnicowa, ponieważ wykorzystuje metodę różnic skończonych. Ta metoda obejmuje tylko dodawanie, odejmowanie – nie obejmuje mnożenie i dzielenie, które są znacznie bardziej trudne do zmechanizowania.

Przy okazji polecam audycje/podcasty „The Economist” w każdy wtorek z cyklu Babbage.

Więcej o historii rozwoju komputera już wkrótce.