Prawo własności intelektualnej | Intellectual Property Law

Znak towarowy i jego ochrona prawna

 

ZNACZENIE MARKI (BRAND) 

Warto uświadamiać przedsiębiorców, twórców i artystów, że dobrze zaprojektowane – logo, grafika czy hasło, które zostały następnie zarejestrowane jako znak towarowy – powinno wpisywać się w strategię zarządzania danego przedsiębiorstwa. W efekcie ochrona marki przedsiębiorstwa pomaga budować zaufanie wśród klientów i odbiorców oraz przyczynia się do osiągnięcia zysku i wzrostu wartości samego przedsiębiorstwa.

ZNAK TOWAROWY (trademark, ™,®)

Według ustawy – Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym  może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. ​

Znaki towarowe mają ogromne znaczenie dla przedsiębiorców. Ze względu na zasadę – kto pierwszy ten lepszy – znak towarowy może zostać zarejestrowany dla tego, kto pierwszy złoży wniosek. Zarejestrowany znak towarowy daje ochronę w postaci monopolu dla jego właściciela.

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO

Prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP, ma charakter terytorialny, co oznacza, że jest skuteczne tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednakże istnieje możliwość rozszerzenia tej ochrony w systemie:

  • krajowym  – zgłoszenie rejestracji w urzędzie konkretnego państwa;
  • regionalnym  – we właściwym urzędzie regionalnym np. Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (właściwy dla krajów UE), Urząd Znaków Towarowych Beneluksu;
  • międzynarodowym  – tzw. system madrycki poprzez dokonanie zgłoszenia w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

Przed dokonaniem zgłoszenia warto zapoznać się z jedną z baz danych i sprawdzić, czy dany znak towarowy nie został już wcześniej zarejestrowany.

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO W URZĘDZIE PATENTOWYM RP

Zgłoszenia rejestracji znaku towarowego w Polsce dokonuje się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w formie papierowej lub drogą elektroniczną.

Kluczowe przy rejestracji znaku towarowego jest ustalenie, w jakiej klasie domagamy się uzyskania ochrony. Aby to ustalić należy zapoznać się z klasyfikacją towarów i usług, czyli Klasyfikacją Nicejską, która składa się z 34 klas towarowych i 11 klas usługowych, a następnie sporządzić wykaz towarów i/lub usług.

Po dokonaniu zgłoszenia, w terminie do 2 miesięcy dochodzi do ujawnienia go w bazie i następnie w razie braku przeszkód zostaje opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Od tego dnia liczy się termin 3 miesięcy dla osób trzecich na wniesienie sprzeciwu, wobec tego zgłoszenia. Po upływie tego terminu, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie jego udzielenia. Decyzja zostaje opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

W postępowaniu o rejestrację znaku towarowego stosuje się tabelę opłat z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku, gdzie określono następujące wysokości opłat:

  • od zgłoszenia znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 450,00zł
  • za każdą następną klasę: 120,00zł
  • przy zgłoszeniu znaku towarowego w postaci elektronicznej w jednej klasie: 400,00zł
  • za każdą następną klasę w postaci elektronicznej: 120,00 zł
  • od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego: 600,00 zł

Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP trwa od 6 do 8 miesięcy, a w procedurze przed EUIPO średnio od 4 do 7 miesięcy. W razie wniesienia sprzeciwu (z ang. opposition) ten okres ulega wydłużeniu.

PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY 

Prawo ochronne udzielane jest zbywalne i podlega dziedziczeniu, a udzielane jest na okres 10 lat. Kolejno po uiszczeniu opłaty okresowej jest przedłużane.

Z punktu widzenia właściciela znaku towarowego, istotne jest następnie monitorowanie tego, czy znak towarowy jest należycie chroniony oraz rzeczywiste korzystanie z niego, aby uzyskane prawo ochronne nie wygasło.

Stan prawny na dzień: 12 maja 2018 roku

Zdjęcie: canva.com

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s