Od 1 czerwca 2020 roku zmiany przepisów: przedsiębiorca jak konsument

clause-2546124_1280

1 czerwca 2020 roku wejdą w życie nowe regulacje dotyczące praw przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), która nowelizuje m.in. przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Zmiany przepisów zwiększą uprawnienia przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą, czyli tych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Co się zmieni od 1 czerwca 2020 roku?

Od 1 czerwca 2020 roku wejdą w życie przepisy art. 5564, 556i 576Kodeksu cywilnego. Przepisy te regulują, kiedy przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność zrównany zostanie w prawach z konsumentem.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby mógł skorzystać z praw, które obecnie posiada konsument?

Dodatkowe uprawnienia zdobędzie przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona zakupu, który nie ma związku z prowadzoną przez niego działalnością. Istotne w tym względzie będzie ustalenie charakteru zawodowego lub niezawodowego każdego zakupu.

Art. 5564 Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przykład: Programista prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą dokonujący zakupu ekspresu do kawy, czyli dokonujący zakupu o charakterze niezawodowym będzie mógł skorzystać z uprawnień przysługujących konsumentowi. Stanie się tak pomimo tego, że faktura będzie wystawiona „na firmę”.

Jakie zmiany musi wprowadzić sprzedawca od 1 czerwca 2020 roku?

Po pierwsze, konieczne będzie dokonanie zmian w regulaminach i umowa zawieranych z przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobowo działalność gospodarczą oraz w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego.

Po drugie sprzedawcy będą musieli dokonać weryfikacji przy każdym zakupie dokonywanym przez przedsiębiorcę prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą, czy ten zakup dokonywany jest zawodowo, czy niezawodowo. Każdorazowa oceny dokonywana przez sprzedawcę powinna odnosić się, chociażby do  wskazanych w CEIDG kodów PKD.

Nieuwzględnienie w wykorzystywanych przez sprzedawcę dokumentach postanowień obejmujących ochronę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG naraża na uznanie ich za klauzule niedozwolone.

Podobnie brak informacji o prawie odstąpienia od umowy może spowodować wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy z 14 dni do 12 miesięcy.

Jakie uprawnienia uzyskają przedsiębiorcy prowadzący działalność jednoosobowo?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie:

  • niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;
  • rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
  • roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;
  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni;

Jakich umów dotyczą te zmiany?

Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 czerwca 2020 roku.

Pomoc w ochronie praw konsumentów nadal tylko dla konsumentów

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli koszystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.

Stan prawny na dzień: 6 maja 2020 roku

Zdjęcie: pixabay.com

Autor

Judyta Kasperkiewicz

Jestem adwokatką, blogerką i podróżniczką. Prowadzę dwa prawne blogi: "Angielskie Prawo dla Polaków" od 2014 roku oraz blog o cyberprzestępczości, prawie własności intelektualnej i prawie nowych technologii "Cyberlaw by Judyta". Udzielam porad prawnych w ramach prowadzonej przeze mnie kancelarii EPOQUE Kancelaria Adwokacka dla klientów w kraju, jak i za granicą. Specjalizuję się w prawie karnym, prawie nowych technologii, prawie własności intelektualnej oraz prawie międzynarodowym, w tym prawie dla Polonii i prawie cudzoziemców.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s